eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Praxe ve společnosti GRAMMER CZ, s. r. o. - slova studentů

Praxe ve firmě Grammer probíhala dle mých představ. Ve firmě jsme se zabývali analýzou SMED na přestavbě pěnovacího zařízení. Před vstupem do firmy jsme byli plni očekávání, jak teorie souhlasí s praxí. Pracovníci, kteří se nám po celou dobu pobytu věnovali, byli velmi vstřícní, poradili nám se vším, s čím jsme potřebovali a zaujal nás jejich přátelský přístup, obzvlášť bych jmenoval pana Kůse, který s námi jednal na velmi profesionální úrovní a celé působení nám velmi zpříjemnil. Přestavba pěnovacího zařízení měla své mouchy a doufám, že po aplikaci vybrané metody SMED se přestavba výrazně zrychlí a přinese firmě značné časové úspory. Celkově praxi ve firmě GRAMMER CZ hodnotím na vysoké úrovni a doporučil bych tuto firmu studentům při zpracovávání bakalářských a diplomových praxí.
                                                                                                                               
                                                                                                     Bc. Lukáš Trykar


Společně s mou spolužačkou Iris jsme dostali možnost spolupracovat, v rámci předmětu Praktika z projektování výrobních systémů, se společností Grammer. V sekci Seating Systems se podílíme na optimalizaci zavážení výrobních linek, které se provádí pomocí milk-run systému. Je velmi zajímavé sledovat, jak vypadá praxe v porovnání s teorií. Pracujeme zde na reálné case study, která může mít pozitivní (ale i negativní) dopad v případě nasazení. Práce je zajímavá, lidé jsou příjemní a možností ke zlepšení spoustu. Věříme, že námi navržená řešení přinesou spokojenost, nasazení a samozřejmě užitek.

 

                                                                                                       David Ženíšek


V rámci předmětu „Praktika z projektování výrobních systémů“ na Západočeské univerzitě v Plzni, jsem ve společnosti GRAMMER CZ, s. r. o. zpracovávala SMED analýzu se svým kolegou Lukášem Trykarem. Jedná se o analýzu rychlého přenastavení pěnovacího zařízení, které produkuje pěnové odlitky sedaček, především pro nákladní automobily. Náš projekt měl na starosti pan Michal Mur – GPS manažer, který nám poskytl veškeré informace týkající se pěnovacího zařízení a zároveň informace, které jsme potřebovali pro zpracování kompletní analýzy. Pokud některé informace nevěděl, ihned se je snažil zjistit od svých kolegů. Jeho vstřícnost, ochota, pracovitost, komunikace mne velmi příjemně překvapila. Během analýzy jsme se ve firmě potkali i s dalšími pracovníky, kteří byli velmi vstřícní. Všichni pracovníci s námi spolupracovali a odpovídali na naše dotazy.


Musím zmínit i vstřícnost pana Kůse, který nám zajistil termíny výměny forem pěnovacího zařízení. Návštěva ve společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. byla pro mne velmi přínosná a zajímavá.   Je vidět, že firma zavádí nové procesní techniky a neustále se snaží zdokonalovat, jít s dobou. Prostředí firmy je nové, čisté s moderním uspořádáním. Všichni zaměstnanci zde mají dobré zázemí a věřím, že zde svoji práci vykonávají s radostí. Spolupráce s touto firmou se mi líbila natolik, že jsem se rozhodla napsat zde i diplomovou práci. Věřím, že vstřícnost těchto pracovníků potrvá i nadále. Na závěr bych tímto chtěla všem zúčastněným poděkovat za jejich vstřícnost, komunikaci a ochotu spolupracovat.

                                                                                                     Jitka Herejková