eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Spolupráce se školami

Podporujeme technické vzdělání, úzce spolupracujeme s:

• Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni
• Střední průmyslovou školou Tachov, Světce
• Středním odborným učilištěm Planá
• Základní školou Hornická v Tachově

"Žáci objevují techniku".

Jak se říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. J

Rádi bychom Vám tímto příspěvkem představili Českoněmecký projekt, který má za úkol naučit žáky základních škol novým znalostem a dovednostem v technickém oboru. Jinak by se dalo také říci, že je zde možnost otevřít dětem větší obzory a ukázat jim, že i tímto směrem mohou do budoucna směřovat.

GRAMMER CZ přišel se skvělou myšlenkou a tou je zrealizovat tento projekt ve městě Tachov a ukázat dětem i právě něco z technického oboru. Ne každý se může pochlubit tím, že zorganizoval technický kroužek pro základní školy v okresním městě.

Záměr GRAMMERU byl jasný, zábavnou formou naučit základní technické úkony. Za výuku můžeme poděkovat našim zaměstnancům z tachovského závodu, kteří se ji snažili pojmout co nejkreativnější a nejzajímavější formou. Každý žák obdržel vlastní kufřík s potřebným nářadím. Je velmi důležité, aby každý měl své vlastní náčiní a nemusel se omezovat v práci v důsledku, že se bude muset zdržovat čekáním, až práci dotvoří jeho spolužák a poté si ho teprve bude moci půjčit.

Zájem byl mezi dětmi opravdu velký, jak v Základní škole Kostelní, tak i Hornické, se obsadila všechna nabízená místa. Děti jsou opravdu nadšené, skvěle spolupracují a plní zadané úkoly.

Výuka se odehrává vždy jednou týdně, přesněji každé pondělí v Základní škole Hornické a každé úterý v Základní škole Kostelní a to vždy ve stejný čas od 14:00 do 16:00. Její trvání bude přesně po dobu 7 týdnů.

Více na:

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/firmy-vedou-technicke-krouzky-snazi-se-detem-priblizit-remeslo-20170321.html