eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

[HISTORIE]

Historie úspěchu koncernu GRAMMER začala před více než 100 lety, když Willibald Grammer založil v Ambergu sedlářství.

VÍCE...

 

SOCIÁLNÍ [OPOVĚDNOST]

Udržitelnost pro nás znamená kromě ochrany životního prostředí také sociální a společenskou odpovědnost a vytváření rovnováhy mezi zájmy našich akcionářů, zaměstnanců, zákazníků a našeho společenského prostředí. Společnosti GRAMMER AG proto prostřednictvím různých iniciativ podporuje sociální a kulturní ...

VÍCE...