eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Nejdůležitější ukazatele

v mil. EUR
20142013
Obrat koncernu 1.365,91.265,7
Obrat divize Automotive911,6813,3
Obrat divize Seating Systems478,7472,8
Výkaz zisků a ztrát
EBITDA93,792,3
Rendita EBITDA (v %)6,97,3
EBIT57,058,0
Rendita EBIT (v %)4,24,6
Výsledek před zdaněním48,442,4
Výsledek po zdanění33,629,6
Bilance
Bilanční suma836,5766,0
Vlastní kapitál231,8224,7
Podíl vlastního kapitálu (v %)2829
Čisté finanční závazky86,793,2
Gearing (v %)3741
Investice (bez M&A)51,546,8
Odpisy36,734,3
Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)10.70010.082
Akciové ukazatele
Kurs (Xetra, závěrečný kurs v EUR)33,0534,66
Tržní kapitalizace (v mil. EUR)381,6400,1
Dividenda na akcii (v EUR)0,75*0,65
Výsledek na akcii (v EUR)3,092,67

 *návrh