eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Globálnost znamená sociální odpovědnost

Udržitelnost pro nás znamená kromě ochrany životního prostředí také sociální a společenskou odpovědnost a vytváření rovnováhy mezi zájmy našich akcionářů, zaměstnanců, zákazníků a našeho společenského prostředí.

 

Společnosti GRAMMER AG proto prostřednictvím různých iniciativ podporuje sociální a kulturní projekty i vzdělávací zařízení v regionu Horního Falcka a ve svých lokalitách na celém světě.