eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Zaměstnanci jako základ našeho úspěchu

Základem našeho úspěchu je vysoká kvalifikace, kreativita a nasazení všech zaměstnanců koncernu GRAMMER na celém světě.

Zásady:

Řídíme a jednáme v souladu s následujícími zásadami: důvěra, odpovědnost, otevřenost, poctivost a rovnost.

Při vedení jsme orientováni na cíl a oceňujeme výkony.

Zavázali jsme se k etickému obchodnímu chování.

Podporujeme profesní vzdělávání a snažíme se být učící se organizací.

Základem našeho úspěchu jsou naši motivovaní zaměstnanci.