eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Prohlášení o ochraně dat

Společnost GRAMMER AG je potěšena Vaší návštěvou naší webové stránky a Vaším zájmem o naši společnost. Osobní údaje, které jsou shromážděny při návštěvě naší webové stránky, zpracováváme podle ustanovení právních předpisů o ochraně dat. 

 

Sběr a zpracování osobních údajů


Stránky společnosti GRAMMER AG můžete zpravidla navštěvovat, aniž bychom potřebovali Vaše osobní údaje. Zůstanete anonymní.
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je sami poskytnete, například v rámci registrace nebo ankety.

Při návštěvě našich stránek se v log souboru ukládají

  • IP adresa,
  • název webové stránky, z níž nás navštívíte,
  • název webové stránky, kterou u nás navštívíte, 
  • přenesený objem dat,
  • identifikace Vašeho webového prohlížeče a
  • datum a doba návštěvy.

Vyhodnocení těchto dat se provádí pouze k čistě statistickým účelům, abychom mohli naše webové stránky optimalizovat. Tyto protokolové údaje se nikomu nepředávají. Osobní údaje se navíc ukládají pouze v případě, když je nám uvedete dobrovolně.

 

Upozornění na Google Analytics


Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané cookies, tj. textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analyzovat Vaše používání naší webové stránky. Informace o Vašem používání této webové stránky získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Je-li na této stránce aktivována anonymizace IP adresy, pak je Vaše IP adresa v členských zemích Evropské unie nebo v jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese plná IP adresa a zkrátí se až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, které souvisí s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa, kterou Váš internetový prohlížeč poskytne v rámci Google Analytics, nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zakázat pomocí příslušného nastavení Vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci veškeré funkce této webové stránky plně využívat.
 

 

Užívání a předávání osobních údajů a účelová vázanost


Všechny osobní údaje poskytnuté v rámci internetových služeb budou shromažďovány, zpracovány a užívány podle aktuálně platných předpisů na ochranu osobních údajů pouze za účelem realizace smlouvy a k zachování oprávněných vlastních obchodních zájmů s ohledem na poradenství našim klientům a zájemcům a péči o ně.

 

E-Mail / kontaktní formuláře


Pošlete-li nám e-mail nebo zprávu přes kontaktní formulář, uložíme a použijeme Vaše osobní údaje pouze k provedení nabízených služeb a pro korespondenci s Vámi. Upozorňujeme Vás, že pokud nám zašlete údaje o sobě prostřednictvím nechráněným e-mailů, může se stát, že se o nich dozví nepovolané osoby nebo je dokonce zfalšují.

 

Odkazy


Naše webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nabízíme-li odkazy na jiná místa, snažíme se zajistit, aby byly v souladu s našimi hodnotami. Obsah a dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů příslušným provozovatelem však nemůžeme jakkoliv ovlivnit.

 

Bezpečnost


Pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření chráníme Vaše údaje, které spravujeme, proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení či přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme.