eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Ergomechanics®

Termín ergomechanics® vznikl spojením pojmů ergonomie sezení a biomechanika. Jejich reciproční vztah a vzájemné vlivy představují důležitý přístup k vývoji sedadel pro řidiče. V centru dění je člověk a jeho individuální potřeby.
Firma GRAMMER udržuje úzké kontakty s renomovanými vědci z uvedených oborů. Každý rok je jednomu vynikajícímu vědci na poli výzkumu páteře udělována cena Grammer Award.
Již dvakrát se setkali experti z celého světa na kongresu Ergomechanics®, aby diskutovali o sezení v různých vozidlech a prezentovali nejnovější poznatky ze svých oborů.

 

Grammer Award


Kongres Ergomechanics®

 

Ergomechanics® na jednání VDI "Sedadla vozidel 2013"