eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Design to Use

Moderní technika umožňuje integrovat do sedadla stále více funkcí, zatímco uživatel si prakticky nikdy nepřečte návod k obsluze, což dokazují uživatelské studie, které si společnost Grammer nechala vypracovat. Uživatel tedy některé důležité funkce ani nevyužije, nebo si je nastaví špatně.
Je tedy zapotřebí položit si na začátku vývoje sedadla otázku, jaké funkce řidič skutečně využívá a jak by je dokázal ovládat bez studování návodu k obsluze. Proto Grammer začíná svůj vývoj produktu podrobnou uživatelskou vstupní studií. Tímto způsobem vznikla také filozofie funkčního designu ovládání výrobků Grammer - „Design to use“.
„Design to use“ znamená pro naše vývojáře, že ovládací funkce musí být samovysvětlující a lehce zapamatovatelné. Páčka musí umět vyprávět uživateli svůj vlastní příběh (jak se ovládám, v jaké výchozí poloze jsem) a být nezaměnitelná. Stejně důležitý jako feedback ovládacího prvku je feedback systému. Tato filozofie byla poprvé realizována v koncepci sedadla Grammer pro nákladní automobily a v současné době je obsažena i v těch nejnovějších typech. Uživatelské výzkumy také ukázaly, že funkce, které jsou obtížně pochopitelné, ale slouží k zachování zdraví, musí být řízeny automaticky.