eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Zdraví

Provádíme vývoj pro člověka. Spokojenost a zdraví jsou klíčovými faktory pro zachování dlouhodobé výkonnosti a efektivity. Pracovní prostředí, které je řidiči optimálně přizpůsobené, podporuje nejen udržení jeho zdraví a jeho motivaci, ale zvyšuje také koncentraci řidiče. V této rubrice bychom Vám chtěli poskytnout aktuální informace a odkazy na důležitá témata z problematiky lidského zdraví.

 

Zátěž vibracemi


Bolesti zad


Pohyb