eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun zehn

Autobusy

Hodiny sedět za volantem, věnovat maximální pozornost provozu a cestujícím – to je všední den řidiče autobusu. Každá jízda znamená novou výzvu pro jeho výkonnost i zdraví. Příjemné a komfortní sedadlo proto může zásadně přispět k šetření jeho zad, šíje a páteře. Dobré sezení zvyšuje schopnost soustředění a tím bezpečnost všech cestujících v autobuse.

 

Tourea / LineaKomfortní sedadla pro dálkové autobusy